Kto zatwierdza instrukcje BHP?

Przepisy BHP są zdecydowanie ważne, ponieważ narzucają ogólne normy i zachowania, które mają nas chronić na danym stanowisku pracy. Warto się zawsze z nimi zapoznać, wręcz jest to obowiązkiem narzuconym przez prawo, bowiem kiedyś może Ci taka wiedza uratować życie. Jednakże kto konkretnie zatwierdza te wszystkie instrukcje BHP i skąd one się w ogóle biorą? Nikt się nad tym nie zastanawia, bo każdy traktuje jako coś normalnego. Tymczasem w tym artykule postanowiliśmy odsłonić nieco tajemnicy.

Brak sprecyzowanych przepisów

Tak naprawdę w samych przepisach nie jest dokładnie określone, kto powinien dane instrukcje BHP zatwierdzać. Wydaje się jednak, że instrukcje tego typu powinna zatwierdzać osoba, która w danym wydziale odpowiada za przestrzeganie BHP. Niekoniecznie musi to być pracodawca, ale upoważniony człowiek, np. kierownik. Jest to o tyle lepsze rozwiązanie, że taki kierownik może jeszcze lepiej ocenić, czy te przepisy są faktycznie respektowane i jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. Ewentualnie może podjąć odpowiedni działania, które będą miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy.

Jakie musza być instrukcje BHP?

Przede wszystkim jak najbardziej zrozumiałe dla pracowników. Jest to ważne, aby nikt nie zastanawiał się, czego konkretnie dotyczy dana instrukcja, ale od razu wiedział o co dokładnie w tym wszystkim chodzi. Oznacza to również mniej tłumaczenia i ciągłego upominania pracowników.

Każdy pracownik, który dopiero rozpoczyna pracę na danym stanowisku obowiązkowo powinien przejść wewnętrzne szkolenie BHP, które zaznajomi go z podstawowymi zasadami, których musi koniecznie przestrzegać. Nie warto tego typu szkoleń lekceważyć, bowiem potem często dochodzi do tragicznych sytuacji, które w dużej mierze podyktowane są niewiedzą i lekkomyślnością.

Reklamy

Ochrona dróg oddechowych – półmaski jednorazowe, maski wielokrotne, filtry i pochłaniacze

Jeśli pracujemy na co dzień w miejscach, gdzie panuje duże zapylenie lub w powietrzu unosi się mnóstwo małych drobinek, które są niewidoczne dla oka, to zdecydowanie warto jest zainwestować w specjalne maski i pochłaniacze.

Czytaj dalej

Kombinezony 3m – kiedy stosować?

Codziennie wielu pracowników na budowach i nie tylko wykonuje prace, gdzie mają do czynienia z niebezpiecznymi pyłami i substancjami chemicznymi. Wtedy też przydaje się odpowiednia ochrona, która zagwarantuje pełne bezpieczeństwo zdrowia pracowników. Zawsze to pracodawca jest obowiązany zadbać o tego typu sprawy i zapewnić swoim podwładnym należytą ochronę.

Czytaj dalej

Pochłaniacz 3M

Wiele zawodów wymaga szczególnej ochrony pracownika ze względu na szkodliwe warunki w jakich odbywa się ich wykonywanie. Dzisiaj zajmiemy się w szczególności spawaczami, jak również osobami, które pracują w bardzo dużym zapyleniu. Często pracodawcy niestety nie zapewniają im należytej ochrony, przez co potem kończy się to chorobami układu oddechowego, a nawet rakiem płuc.

Czytaj dalej

Przeciwwskazania do stosowania sprzętu filtrującopochłaniającego

maskaFiltrującopochłaniającego sprzętu  ochrony układu oddechowego nie wolno stosować wówczas, gdy:

  • w  atmosferze środowiska pracy występuje niedobór tlenu tzn. zawartość tlenu w  powietrzu jest mniejsza niż 17% obj.
  • prace  prowadzone są w małych nieprzewietrzanych pomieszczeniach np. kanały,  studzienki, zbiorniki;
  • w  atmosferze środowiska pracy występują niezidentyfikowane substancje chemiczne;
  • stężenie  substancji niebezpiecznych w postaci aerozoli w powietrzu stanowiska pracy jest  tak duże, że sprzęt ze względu na wskaźnik ochrony nie gwarantuje bezpiecznego  użytkowania;
  • stężenie  par i gazów w atmosferze środowiska pracy jest większe niż 1 % obj.;
  • substancje  niebezpieczne, w postaci gazów lub par substancji chemicznych, nie posiadają  charakterystycznego zapachu i/lub smaku albo stężenie, przy którym są  wyczuwalne, jest większe od wartości NDS;
  • w  atmosferze środowiska pracy występują ekstremalne warunki temperaturowe (zbyt  wysoka lub zbyt niska temperatura powietrza);
  • użytkownicy  „szczelnie dopasowanego” sprzętu filtrującopochłaniającego posiadają zarost  (broda, bokobrody) lub nietypową, zdeformowaną (np. blizny) twarz, co  uniemożliwia szczelne dopasowanie części twarzowej.

Ogólne zasady doboru sprzętu filtrującopochłaniającego

cropped-images-1.jpgSprzęt filtrującopochłaniający (filtropochłaniacze, półmaski filtrującopochłaniające, sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza) dobieramy wg zasad odnoszących się do:

• sprzętu filtrującego tzn. w zależności od stężenia aerozolu – posługując się krotnością przekroczenia wartości NDS danej substancji ( rodzaj i klasa sprzętu) przedstawionych w rozdziale 6.1.1.
• sprzętu pochłaniającego tzn. w zależności od rodzaju gazu i/lub pary występujących w powietrzu na stanowisku pracy (typ sprzętu) i ich stężenia objętościowego (klasa sprzętu).

Czytaj dalej